Ekspertiz Hizmetleri

 

images (5)

  Hastaların poliçelerine göre sağlık hizmetlerinin tümünden yararlanmasını sağlamayı birincil görevi olarak gören RBK Assistance, “sigorta olayı” olarak tanımlanan bir durum meydana geldiğinde yapılan tıbbi müdahalenin maliyet analizini ve poliçe şartlarına uygunluğunu denetlemektedir.

                     Bu süreç, RBK Assistance ’ın gelen çağrıyı karşılaması ve hastayı ilgili sağlık kuruluşuna yönlendirmesiyle başlamaktadır. Hastanın tedavisini yakından takip eden RBK, medikal raporları ve masraf listelerini sağlık kuruluşundan online olarak temin ederek gerekli kontrolleri yapmakta; onaylanan harcamalarla ilgili fatura garantisi vermekte; verilen garantiye uygun olarak düzenlenen faturaları sigorta şirketi adına ödemektedir.